Adatbázis függvények

AB.ÁTLAG,AB.DARAB

Egy lista agy táblázat tetszőleges szűrési feltel szerinti sorainak az elemzése.
Kategória: Összes függvényAdatbázis
0
(0)

ÁTLAG (AVERAGE) ÁTLAGA (AVERAGEA)

A kijelölt és nem üres cellákban található értékek átlagát számítja ki.

0
(0)

CELLA (CELL)

A függvény egy cella tartalmi vagy formai beállításáról ad információt. Ugyanígy az aktuális munkafüzetrőlis információhoz juthatunk a segítségével.

0
(0)

DARAB (CXOUNT) DARAB2 (COUNTA)

A DARAB függvény megszámlálja a hivatkozásban szereplő számokat tartalmazó cellákat, a DARAB2 pedig a nem üres cellákat.

0
(0)

DARABÜRES (COIUNTBLANK)

A függvény megszámlálja a hivatkozási tartományban található üres cellákat.

0
(0)

DÁTUM (DATE)

Ha a dátumot külön cellában év, hónap, nap  formában kapjuk meg, akkor ezzel a függvénnyel, egy cellába írt dátummá alakíthatjuk.

0
(0)

DÁTUMÉRTÉK (DATEVALUE)

Ha a dátum szöveges adattípusként áll a rendelkezésünkre, akkor ezzel a függvénnyel EXCEL dátummá alakíthatjuk.

0
(0)

Dátumrészek kezelése

DÁTUM, ÉV, HÓNAP, NAP, IDŐ, ÓRA, PERCEK, MPERC

Ha arra van szükségünk, hogy egy dátumot külön, külön cellákba év, hónap, nap értékre alakítsuk, vagy az időt óra perc, másodperc értékekre bontsuk.
0
(0)

ÉS, VAGY

Egyszerre több logikai adat kiértékelésére szolgáló függvények.

Kategória: Összes függvényLogikai
0
(0)

Feltételes statisztikai függvények

DARABTELI, SZUMHA, DARABHATÖBB, SZUMHATÖBB

0
(0)

FKERES (VLOOKUP), VKERES (HLOOKUP)

Kiolvas egy tartományból egy meghatározott helyen található értéket.

Kategória: Összes függvényKereső
0
(0)

HA (IF)

Logikai érték kiértékelésétől függően más és más képletet hajthatunk végre a segítségével

Kategória: Összes függvényLogikai
0
(0)

HAELSŐIGAZ (IFS)

Képes több logikai érték szerint több különböző képlet végrehajtására.(2019-es frissítés után)

Kategória: Összes függvényLogikai
0
(0)

HAHIÁNYZIK, HAHIBA

A képlet hibaüzenete esetén meghatározhatjuk a végrehajtandó műveletet.

Kategória: Összes függvényLogikai
0
(0)

HÉT.NAPJA (WEEK.DAY)

Egy dátumról megállapítja azt, hogy az adott dátum a hét hányadik napjára esik.

0
(0)

HÉT.SZÁMA (WEEKNUM)

A függvény segítségével megállapíthatjuk azt, hogy egy dátum az év hányadik hetéhez tartozik.

0
(0)

HIBA.E (ISERROR)

A függvény igaz értéket ad, ha a képletünk eredménye egy hibajelzés. Ez alól a #HIÁNYZIK üzenet a kivétel!

0
(0)

HIBÁS (ISERR)

Ha aszámításunk eredmény hibajelzés a függvény IGAZ (TRUE) értékkel tér vissza, ellenkező esetben HAMIS (FALSE) lesz az eredmény.

0
(0)

HOL.VAN (MATCH)

Megkeresi azt, hogy egy oszlopban vagy sorban hányadik helyen található az általunk keresett érték.

Kategória: Összes függvényKereső
0
(0)