Kérdések és válaszok

A blogban bemutatom az Excel egyes változataiban bevezetett új szolgáltatásokat, az esetleg érdekesnek ítélt megoldásokat vagy azokat a válaszokat, amelyeket az Excel ismeretek megtanulása közben a tanulók tesznek fel.

Az Excel billentyűparancsai

Blog-2-billentyuk

Az Excel utasításait gyorsabban érhetjük el, ha ismerjük az egyes utasításokhoz tartozó billentyű-parancsokat. Ezzel a tudással gyorsabbá, hatékonyabbá tehetjük a munkánkat. Ezeket megtanulni persze hosszú gyakorlatot igényel. Ennek a tudásnak a megszerzéséhez a legegyszerűbb út az, ha az egyes utasítások végrehajtása során figyeljük azt, hogy  milyen kombinációt rendeltek az adott parancshoz.

Az egyes utasítáok bemutatják azt, hogy milyen billentyű utasítás tartozik az adott parancshoz. Az alábbi táblázat felsorolja a lehetséges billentyű-kombinációkat.

 

A Ctrl billentyűvel aktiválható billentyűparancsok

Billentyű Leírás

Ctrl+Page Down

Váltás a munkafüzet lapjai között, balról jobbra.

Ctrl+Page Up

Váltás a munkafüzet lapjai között, jobbról balra.

Alt+Shift+.

A kijelölt cellák ellátása külső kerettel.

Alt+Shift+- (mínusz)

A kijelölt cellák külső keretének eltávolítása.

Ctrl+Shift+0

Formázás általános számformátummal.

Ctrl+Shift+4

Formázás két tizedesjegyet tartalmazó pénznemformátummal (a negatív számok zárójelben jelennek meg).

Ctrl+Shift+5

Formázás tizedesjegyek nélküli százalékos formátummal.

Ctrl+Shift+6

Formázás a két tizedesjegyet tartalmazó Tudományos számformátummal.

Ctrl+Shift+3

Formázás a nap, hónap, év sorrendű dátumformátummal.

Ctrl+Shift+2

Formázás az órát és a percet, illetve a délelőtt és a délután jelölését tartalmazó időformátummal.

Ctrl+Shift+1

Formázás két tizedesjegyet és ezres tagolást tartalmazó számformátummal, negatív értékeknél mínusz jellel (-).

Ctrl+Shift+*

Az aktív cella körüli aktuális terület kijelölése (az adatterület az aktív cellát tartalmazó, üres sorokkal és oszlopokkal határolt terület).

Kimutatásban a teljes kimutatást kijelöli.

Ctrl+Shift+.

A pontos idő bevitele.

Ctrl+Shift+,

Az aktív cella feletti cella értékének másolása a cellába vagy a szerkesztőlécre.

Ctrl+Plusz (+)

Az üres cellák beszúrására szolgáló Beszúrás párbeszédpanel megjelenítése.

Ctrl+Mínusz (-)

A kijelölt cellák törlésére szolgáló Törlés párbeszédpanel megjelenítése.

Ctrl+0

Az aktuális dátum bevitele.

Alt+.

Váltás a munkalapon cellaértékek és képletek megjelenítése között.

Ctrl+Sh+,

Az aktív cella feletti cella képletének másolása a cellába vagy a szerkesztőlécre

Ctrl+1

A Cellák formázása párbeszédpanel megjelenítése.

Ctrl+2

A félkövér formázás alkalmazása vagy eltávolítása.

Ctrl+3

A dőlt formázás alkalmazása vagy eltávolítása.

Ctrl+4

Az aláhúzás alkalmazása vagy eltávolítása

Ctrl+5

Áthúzás be- vagy kikapcsolása.

Ctrl+6

Váltás az objektumok elrejtése, megjelenítése között.

Alt+8

Tagolási szimbólumok megjelenítése vagy elrejtése

Ctrl+9

A kijelölt sorok elrejtése

Ctrl+8

A kijelölt oszlopok elrejtése

Ctrl+A

A teljes munkalap kijelölése.

Ha a munkalap adatokat tartalmaz, a Ctrl+A billentyűkombináció első lenyomásával az aktuális adatterületet jelöli ki. Az egész munkalapot a Ctrl+A billentyűkombináció második lenyomásával jelölheti ki.

Ha a kurzor a képletben levő függvény nevétől jobbra található, megjelenik a Függvényargumentumok párbeszédpanel.

Ha a kurzor a képletben levő függvény nevétől jobbra található, a Ctrl+Shift+A billentyűparancs hatására az alkalmazás beszúrja az argumentumok nevét és a zárójeleket.

Ctrl+B

A félkövér formázás alkalmazása vagy eltávolítása.

Ctrl+C

A kijelölt cellák másolása.

Ctrl+D

A kijelölt tartomány legfelső cellája tartalmának és formátumának másolása az alatta lévő cellákba a Kitöltés lefelé parancs segítségével.

Ctrl+E

További értékeket ad az aktív oszlophoz az oszlop körüli adatok felhasználásával.

Ctrl+F

A Keresés és csere párbeszédpanel megjelenítése a Keresés lap kiválasztott állapotában.

A Shift+F5 billentyűparancs hatására szintén megjelenik ez a lap, a Shift+F4 billentyűparancs hatására pedig megismétlődik az utoljára végrehajtott Keresés.

Ctrl+Shift+B – A Cellák formázása párbeszédpanel megjelenítése a Betűtípus lap van kiválasztott állapotában.

Ctrl+G

Az Ugrás párbeszédpanel megjelenítése.

Az F5 billentyűparancs hatására szintén megjelenik ez a párbeszédpanel.

Ctrl+H

A Keresés és csere párbeszédpanel megjelenítése a Csere lap kiválasztott állapotában.

Ctrl+I

A dőlt formázás alkalmazása vagy eltávolítása.

Ctrl+K

Az új hivatkozások létrehozására szolgáló Hivatkozás beszúrása párbeszédpanel vagy a kijelölt meglévő hivatkozások esetében használt Hivatkozás szerkesztése párbeszédpanel megjelenítése.

Ctrl+L

A Tábla létrehozása párbeszédpanel megjelenítése.

Ctrl+N

Új, üres munkafüzet létrehozása.

Ctrl+O

A fájlok megnyitására vagy megkeresésére szolgáló Megnyitás párbeszédpanel megjelenítése.

Ctrl+, – Megjegyzést tartalmazó cellák kijelölése.

Ctrl+P

Megjeleníti a Nyomtatás lapot a Microsoft Office Backstage nézet helyen.

Ctrl+Shift+P – A Cellák formázása párbeszédpanel megjelenítése a Betűtípus lap van kiválasztott állapotában.

Ctrl+Q

Megjeleníti az adatokhoz elérhető Gyorselemezés funkciókat, ha adatokat tartalmazó cellákat jelölt ki.

Ctrl+J

A kijelölt tartomány bal szélső cellája tartalmának és formátumának másolása a tőle jobbra elhelyezkedő cellákba a Kitöltés jobbra parancs segítségével.

Ctrl+S

Az aktív fájl mentése az aktuális fájlnévvel és fájlformátummal az aktuális helyre.

Ctrl+R

A Tábla létrehozása párbeszédpanel megjelenítése.

Ctrl+U

Az aláhúzás alkalmazása vagy eltávolítása.

Ctrl+Shift+U – Váltás a szerkesztőléc kibontása és becsukása között.

Ctrl+V

A vágólap tartalmának beszúrása a kurzor aktuális helyére, és minden kijelölés megszüntetése. Csak akkor elérhető, ha előzőleg kivágott vagy másolt egy objektumot, szöveget vagy cellatartalmat.

A Ctrl+Alt+V billentyűkombináció megjeleníti az Irányított beillesztés párbeszédpanelt. Ez csak akkor érhető el, ha már kivágott vagy kimásolt egy objektumot, szöveget vagy cellatartalmat egy munkalapról vagy egy másik programból.

Ctrl+W

A kijelölt munkafüzetablak bezárása.

Ctrl+X

A kijelölt cellák kivágása.

Ctrl+Y

A legutóbbi parancs vagy művelet megismétlése, ha lehetséges.

Ctrl+Z

Az utoljára alkalmazott parancs visszavonása vagy az utoljára megadott bejegyzés törlése a Visszavonás paranccsal.

Funkcióbillentyűk

Billentyű Leírás

F1

Az Excel súgója munkaablak megjelenítése.

Ctrl+F1 – a menüszalag megjelenítése vagy elrejtése.

Alt+F1 – beágyazott diagram létrehozása az aktuális tartomány adataiból.

Alt+Shift+F1 – új munkalap beszúrása.

F2

Az aktív cella szerkesztése és a kurzornak a cellatartalom végére történő helyezése. Ezen felül ugrás a kurzorral a szerkesztőlécre, ha a cellában való szerkesztés ki van kapcsolva.

Shift+F2 – cellamegjegyzés megadása vagy szerkesztése.

Ctrl+F2 – nyomtatási kép területének megjelenítése a Backstage nézetNyomtatás lapján.

F3

A Név beillesztése párbeszédpanel megjelenítése. Csak akkor érhető el, ha a munkafüzetben nevek vannak definiálva (Képletek lap, Definiált nevek csoport, Név megadása parancs).

Shift+F3 – a Függvény beszúrása párbeszédpanel megjelenítése.

F4

A legutóbbi parancs vagy művelet megismétlése, ha lehetséges.

Amikor egy cellahivatkozás vagy tartomány van kijelölve a képletben, az F4 billentyű lenyomásával végighaladhat az abszolút és relatív hivatkozások különböző kombinációin.

Ctrl+F4 – A kijelölt munkafüzetablak bezárása.

Alt+F4 – az Excel bezárása.

F5

Az Ugrás párbeszédpanel megjelenítése.

Ctrl+F5 – a kiválasztott munkafüzetablak méretének visszaállítása.

F6

Váltás a munkalap, a menüszalag, a munkaablak és a nagyítási vezérlőelemek között. Ha felosztotta a munkalapot ( Nézet menü, Aktuális ablak kezelése , Panelek rögzítése , Ablak felosztása parancs) az F6 billentyű megnyomására történő váltások között a táblák közötti váltás is szerepel.

Shift+F6 – váltás a munkalap, a nagyítási vezérlőelemek, a munkaablak és a menüszalag között.

Ctrl+F6 – Váltás a következő munkafüzetablakra, ha több munkafüzetablak is meg van nyitva.

F7

Az aktív munkalapon vagy a kijelölt tartományban történő helyesírás-ellenőrzésre szolgáló Helyesírás párbeszédpanel megjelenítése.

Ctrl+F7 – az Áthelyezés parancs végrehajtása, ha a munkafüzetablak nem teljes méretű. Az ablak áthelyezéséhez használhatók a nyílbillentyűk, és ha végzett, nyomja le az Enter, vagy a visszavonáshoz az Esc billentyűt.

F8

A bővített kijelölési mód be- és kikapcsolása. Bővített kijelölési módban az állapotsorban a Kijelölés kiterjesztése kifejezés jelenik meg, és ekkor a nyílbillentyűkkel lehet a kijelölést bővíteni.

Shift+F8 – Nem szomszédos cella vagy tartomány hozzáadása a kijelölt cellákhoz a nyíl billentyűkkel.

Ctrl+F8 – Ha a munkafüzetablak nem teljes méretű, egyenértékű a Méret parancs választásával (a munkafüzetablak vezérlőmenüjében).

Alt+F8 – A makrók létrehozására, szerkesztésére vagy törlésére szolgáló Makró párbeszédpanel megjelenítése.

F9

Az összes megnyitott munkafüzet valamennyi lapjának újraszámolása.

Shift+F9 – Az aktív munkalap kiszámolása.

Ctrl+Alt+F9 – Az összes nyitott munkafüzet minden lapjának újraszámolása, függetlenül attól, hogy azok az utolsó számolás óta megváltoztak-e.

Ctrl+Alt+Shift+F9 – A függő képletek újraellenőrzése, majd az összes megnyitott munkafüzet minden cellájának kiszámolása, beleértve azokat a cellákat is, amelyek nincsenek számolásra bejelölve.

Ctrl+F9 – A munkafüzetablak ikonméretűre kicsinyítése.

F10

A billentyűtippek be- és kikapcsolása. (Az Alt lenyomása ugyanazt eredményezi.)

Shift+F10 – A helyi menü megjelenítése a kijelölt elemhez.

Alt+Shift+F10 – A Hibaellenőrzés gombhoz tartozó menü vagy üzenet megjelenítése.

Ctrl+F10 – A kijelölt munkafüzetablak teljes méretűre nagyítása és méretének visszaállítása.

F11

Az aktuális tartományban szereplő adatok diagramjának létrehozása egy külön diagramlapon.

Shift+F11 – Új munkalap beszúrása.

Alt+F11 – A Microsoft Visual Basic For Applications szerkesztő megnyitása, amelyben a Visual Basic for Applications (VBA) program segítségével makrókat hozhat létre.

F12

A Mentés másként párbeszédpanel megjelenítése.

Egyéb hasznos billentyűparancsok

Billentyű Leírás

Alt

Megjeleníti a billentyűtippeket (új billentyűparancsokat) a menüszalagon.

Például:

Alt, A, L– a munkalapot Lapelrendezés nézetre váltja.

Alt, A, N – a munkalapot Normál nézetre váltja.

Alt, A, O – a munkalapot Oldaltörések megtekintése nézetre váltja.

Nyílbillentyűk

Lépés egy cellával felfelé, lefelé, balra vagy jobbra a munkalapon.

Ctrl+Nyílbillentyű – Ugrás a munkalapon az aktuális adatterület szélére.

Shift+Nyílbillentyű – A kijelölés bővítése egy cellával.

Ctrl+Shift+Nyílbillentyű – A kijelölés bővítése az aktív cella sorának vagy oszlopának utolsó nem üres cellájáig, vagy ha a következő cella üres, a kijelölés bővítése a következő nem üres celláig.

Balra vagy Jobbra – Kijelölt menüszalag esetén az aktuálistól balra, illetve jobbra elhelyezkedő menülap kiválasztása. Megnyitott vagy kijelölt almenü esetén váltás az almenü és a főmenü között. A menüszalag kijelölt lapfüle esetén a lapon található gombok közötti navigálás.

Le vagy Fel – A megnyitott menü vagy almenü következő vagy előző parancsának kijelölése. Ha a menüszalag egy lapja ki van jelölve, a billentyűkkel felfelé vagy lefelé lehet mozogni a lapcsoportban.

Egy párbeszédpanelen a nyílbillentyűkkel mozogni lehet megnyitott legördülő lista lehetőségei vagy vezérlőelem-csoport beállításai között.

Le billentyű vagy Alt+Le billentyű – A kijelölt legördülő lista megnyitása.

Backspace

Egyetlen karakter törlése balra a szerkesztőlécen.

Ezen felül az aktív cella tartalmának törlése.

Cellaszerkesztési módban a beszúrási ponttól balra lévő karakter törlése.

Delete

A cellatartalom (adatok és képletek) törlése a kijelölt cellákból a cellaformátumok és -megjegyzések módosítása nélkül.

Cellaszerkesztési módban a beszúrási ponttól jobbra lévő karakter törlése.

End

Az End billentyűvel be- vagy kikapcsolható a Vége mód. Ebben a módban egy nyílbillentyű megnyomásával az aktív celláéval megegyező oszlop vagy sor nem üres cellájára léphet. A Vége mód a nyílbillentyű megnyomása után automatikusan kikapcsol. A következő nyílbillentyű megnyomása előtt ne felejtse el ismét megnyomni az End billentyűt. Az állapotsorban láthatja, ha be van kapcsolva a Vége mód.

Ha a cellák üresek, az End billentyű megnyomása után a nyílbillentyűkkel a sor vagy az oszlop utolsó cellájára vihető a fókusz.

Az End kijelöli az utolsó parancsot a menüben (ha látható menü vagy almenü).

Ctrl+End – Ugrás a munkalap utolsó cellájára (legalsó felhasznált sor, legtávolabbi felhasznált oszlop). Ha a kurzor a szerkesztőlécen található, ugrás a szöveg végére.

Ctrl+Shift+End – A kijelölés bővítése a munkalap legutolsó használatban lévő cellájáig (jobb alsó sarok). Ha a kurzor a szerkesztőlécen található, a Ctrl+Shift+End billentyűparancs hatására az alkalmazás kijelöli a szerkesztőlécen a kurzor és a szöveg vége közötti szöveget – ez nem befolyásolja a szerkesztőléc magasságát.

Enter

Cellabejegyzés befejezése a cellából vagy a szerkesztőlécről, és (alapértelmezés szerint) az alatta levő cella kijelölése.

Ugrás az űrlapon a következő rekord első mezőjére.

Kijelölt menü megnyitása (a menüsor aktiválása az F10 billentyű lenyomásával) vagy a kijelölt parancshoz tartozó művelet végrehajtása.

Párbeszédpanelen a párbeszédpanel alapértelmezés szerinti parancsgombjához tartozó művelet végrehajtása (vastagított körvonalú gomb, gyakran az OK gomb).

Alt+Enter – Új sor kezdése az adott cellában.

Ctrl+Enter – A kijelölt cellatartomány kitöltése az aktuális bejegyzéssel.

Shift+Enter – Cellabejegyzés lezárása, és az aktuális cella fölötti cella kijelölése.

Esc

A cella vagy a szerkesztőléc bejegyzésének elvetése

Megnyitott menü vagy almenü, párbeszédpanel, illetve üzenetablak bezárása.

Teljes képernyős üzemmód lezárása, ha éppen ez az aktuális üzemmód, és visszatérés a normál képernyőhöz, amelyen ekkor ismét megjelenik a menüszalag és az állapotsor.

Kezdőlap

Ugrás a sor elejére a munkalapon.

Ugrás az ablak bal felső cellájára, ha a Scroll Lock billentyű be van kapcsolva.

Az első parancs kiválasztása a menüben, ha látható menü vagy almenü.

Ctrl+Home – Ugrás a munkalap elejére.

Ctrl+Shift+Home – A kijelölés bővítése a munkalap elejéig.

Page Down

Mozgás a munkalapon egy képernyővel lefelé.

Alt+Page Down – Mozgás a munkalapon egy képernyővel jobbra.

Ctrl+Page Down – Váltás a munkafüzet következő lapjára.

Ctrl+Shift+Page Down – A munkafüzet aktuális és a következő munkalapjának kijelölése.

Page Up

Mozgás a munkalapon egy képernyővel felfelé.

Alt+Page Up – Mozgás a munkalapon egy képernyővel balra.

Ctrl+Page Up – Váltás a munkafüzet előző lapjára.

Ctrl+Shift+Page Up – A munkafüzet aktuális és az előző munkalapjának kijelölése.

Szóköz

Párbeszédpanelen a kijelölt gombhoz tartozó művelet végrehajtása, vagy a kijelölt jelölőnégyzet bejelölése, illetve jelölésének törlése.

Ctrl+Szóköz – A teljes oszlop kijelölése a munkalapon.

Shift+Szóköz – A teljes sor kijelölése a munkalapon.

Ctrl+Shift+Szóköz – A teljes munkalap kijelölése.

  • Ha a munkalap tartalmaz adatokat, a Ctrl+Shift+Szóköz billentyűparancs hatására az alkalmazás kijelöli az aktuális területet. A Ctrl+Shift+Szóköz másodszori lenyomására az alkalmazás kijelöli az aktuális területet és annak összegző sorait. A Ctrl+Shift+Szóköz harmadszori lenyomására az alkalmazás kijelöli a teljes munkalapot.

  • Ha egy objektum ki van jelölve, a Ctrl+Shift+Szóköz billentyűparancs hatására az alkalmazás kijelöli a munkalap összes objektumát.

Alt+Szóköz – Az Excel ablak vezérlőmenüjének megjelenítése.

Tab

Mozgás a munkalapon egy cellával jobbra.

Mozgás védett munkalapon a nem zárolt cellák között.

Ugrás a párbeszédpanelen a következő beállításra vagy beállításcsoportra.

Shift+Tab – Ugrás a munkalapon az előző cellára vagy a párbeszédpanelen az előző beállításra.

Ctrl+Tab – Váltás a párbeszédpanel következő lapjára.

Ctrl+Shift+Tab – Váltás a párbeszédpanel előző lapjára.

 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

PowerView
Az OLAP kocka felépítése

Kapcsolódó hozzászólások

 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Already Registered? Login Here
Vendég
2022. május 22. vasárnap